Biogrip

Rating 5 - CZ

Biogrip

Biogrip - immagine pack
Dokumenty jděte do dokumentů
Ekokompatibilní, certifikovaný, vodní penetrační přípravek pro minerální, suché a savé podklady na bázi cementu nebo sádry, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, bez obsahu rozpouštědel, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.
Biogrip tvoří ucelený izolační film, redukuje a upravuje nasákavost vysoce porézních podkladů, prodlužuje zpracovatelnost vyrovnávacích malt a mineralnich lepidel.
  • Bez obsahu rozpouštědel, váže prach
  • Prodlužuje zpracovatelnost minerálních lepidel a vyrovnávacích malt
  • Stmeluje slabší podklady
  • Vhodný pro vytápěné podklady
Balení kanystry 5 kg / 10 kg
Vydatnost ≈ 0,2 – 0,3 kg/m2
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty