Profili

Profili

Dekorativni profili za odvajanje i ugaoni za završnu obradu keramičkih obloga.
Paket Jolly P10 ‑ PVC Bijelo 10 mm Motke 2,25 m70 kom.
Jolly P8 ‑ PVC Bijelo 8 mm Motke 2,25 m100 kom.
Jolly AL ‑ Anodni sjajni aluminij 9x9 mm
Motke 2,25 m 20 kom.
Jolly SS ‑ Uglačani čelik 9x9 mm Motke 2,25 m 20 kom.
Jolly SL ‑ Sjajni čelik 9x9 mm Motke 2,25 m 20 kom. Jolly SL ‑ Sjajni čelik 11x11 mm Motke 2,25 m 20 kom.

Ostalo u Pomoćna sredstva za polaganje i fugiranje keramike i prirodnog kamena