L34 Evolution Rapid

L34 Evolution Rapid

Dokumenti idi na dokumente
Organsko, mineralno ljepilo, brzog stvrdnjavanja i sušenja za polaganje visoke otpornosti parketa, idealan za GreenBuilding.
L34 Evolution omogućava brzo vrijeme vezivanja i stavljanja u funkciju i pri niskim temperaturama, garantujući visoke nivoe sigurnosti za polaganje parketa bilo kojeg formata i vrste drveta na bilo koju podlogu, zadržavajući produženu mogućnost obrade sličnu onoj kod ljepila normalnog vezivanja.
  • Brzi razvoj svojstava prianjanja, idealno kod polaganja pri niskim temperaturama
  • Dugo vrijeme obradivosti
  • Bez rastvarača, idealno kod adaptacija
Paket komponenta A 9,4 kg + komponenta B 0,6 kg (monopack 10 kg)
komponenta A 4,7 kg + komponenta B 0,3 kg (monopack 5 kg)
Korisnost ≈ 800 – 1500 g/m2 (gleter br. 2 – 4)
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti

Ostalo u Organska mineralna ljepila za parket