Keralevel® Eco RP

Keralevel® Eco RP

Mineralna eko‑kompatibilna organska masa za izravnavanje upijajućih i neupijajućih podloga, idealna za GreenBuilding.
Keralevel® Eco RP omogućava izravnavanje i popunjavanje odličnog prianjanja za naknadno polaganje mineralnih masa za izravnavanje prije polaganja elastičnih podova i tepiha.
  • Za unutrašnju upotrebu; debljine sloja do 1 mm
  • Spreman za upotrebu
  • Idealan kod adaptacijaJednostavno brušenje
Paket Kanister 15 kg
Korisnost ≈ 1,3 kg/m2 po mm debljine
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Ostalo u Mineralne nivelirajuće mase za podloge za polaganje