Hydromette H35

Hydromette H35

Hydromette H35
Kompletni elektronski mjerač sa svim dodacima i elektrodama za određivanje vlage drveta.
  • Automatska kompenzacija za utvrđivanje vlage kod preko 300 vrsta drveta
  • Digitalni ekran LCD
Paket 1 kom.