Gleteri

Gleteri

Čelični gleteri za polaganje keramičkih pločica i prirodnog kamena sa eko‑kompatibilnim ljepilima.
Gumeni gleter za fugiranje keramičkih pločica, staklenog mozaika i prirodnog kamena eko‑kompatibilnim, mineralnim i organskim fugirnim masama.
Paket Američkazupci 8 mm
Američkazupci 10 mm
Američka dugazupci 10 mm
Američkazupci 15 mm
Gumeni gleter

Ostalo u Pomoćna sredstva za polaganje i fugiranje keramike i prirodnog kamena