GeoLite® MicroSilicato

GeoLite® MicroSilicato

Dokumenti idi na dokumente
Mineralna certifikovana geoboja, eko‑kompatibilna, na bazi geoaktivnih mikročestica silikata za regenaraciju i za kristalizacijsku zaštitu betonskih površina, idealna za GreenBuilding.
GeoLite® MicroSilicato, je geoboja mat efekta za ispunjavanje, za monolitnu zaštitu betona, novog ili obnavljanog, protiv karbonizacije otporna na atmosferske uticaje, na alge i plijesni; može se primjeniti valjkom i četkom na strukture od armiranog betona poput greda, stupova, ploha, fasada, dekorativnih elemenata i okvira i infrastrukturnih zdanja poput mostova, vijadukta i tunela.
  • Može se nanositi nakon 4 sata na betonske sanacije izvršene uz pomoć geomaltera GeoLite® 10 ili GeoLite® 40
Paket kanister 14 ℓ / 4 ℓ
Korisnost za 2 sloja na podlozi sa završnim dekorativnim slojem do ≈ 0,35 litre/m2
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti

Ostalo u Mineralni geomalteri za monolitnu sanaciju i strukturno te antiseizmičko jačanje betona