Geolite Magma

Geolite Magma

Geolite Magma
Dokumenti idi na dokumente
Mineralni geo‑malter na bazi geo‑veziva za monolitnu sanaciju armiranog betona.
Proizvod Geolite Magma je tečni geo‑malter za pasivizaciju, restauraciju i konsolidaciju armiranobetonskih konstrukcija sa ekspanzivnim efektom za sidrenje i fiksiranje metalnih elemenata. Neorganska mineralna matrica u kombinaciji sa tkaninama i kratkim čeličnim vlaknima u certifikovanim sistemima strukturalnog ojačanja Geosteel SRG i Geolite FRC.
  • Tečan za višenamjensku upotrebu u klasi R4
  • Uobičajeno vezivanje 60 min.
  • Debljine od 10 do 100 mm
  • Na bazi geo‑veziva
  • Za monolitne, prirodno stabilne restauracije
  • Prilagodljiva vremena podešavanja
  • Neorganska mineralna matrica u Geosteel SRG i Geolite FRC certifikovanim sistemima
rating
Rating 4
Paket Vreća 25 kg
Korisnost ≈ 19 kg/m2 po cm debljine sloja
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti