GeoCalce Intonaco

GeoCalce Intonaco

GeoCalce Intonaco
Dokumenti idi na dokumente
Certifikovani prozračni završni malter od čistog prirodnog kreča NHL i geo‑veziva ‑ klasa CS II. Konkretno u restauraciji zidova od cigle, kamena, miješanog materijala i tufa. Idealan kao debeloslojni završni malter u certifikovanim sistemima strukturnog ojačanja, poboljšanja i seizmičke adaptacije.
GeoCalce Intonaco je geo‑malter klase čvrstoće CS II prema standardu en 998‑1, za intervencije na visoko prozračnim zidovima, idealan za upotrebu u GreenBuilding‑u i historijsku restauraciju.
  • Zdravlje i sigurnost
  • Nizak modul elastičnosti
  • Kultura i tradicija
rating
Rating 5
Paket kante 25 kg
Korisnost ≈ 13 kg/m2 po cm debljine sloja
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti