Factory Color PU/S

Factory Color PU/S

Factory Color PU/S
Dokumenti idi na dokumente
Organska, tečna, obojena ili neutralna eko‑kompatibilna završna obrada visoke otpornosti za podove od smole, idealno za GreenBuilding.
Factory Color PU/S je završna obrada u boji specifična za oblaganje folijom i višeslojnu i smolastu samostalno nivelirajuću završnu obradu, otporna na ulja i tečnosti koje se koriste u prehrambenoj industriji. U neutralnoj verziji specifična je za impregnaciju podova od glatkog betona i kao zaštitna završna obrada.
  • Unutrašnji prostori, spoljni prostori
  • Podovi i zidovi
  • Pogodan za prostorije u prehrambenoj proizvodnji
Paket Boja komponenta A kantica 7,5 kg ‑ komponenta B kanister 4,5 kg
Neutralna Deo A kanta 6 kg ‑ Deo B kanister 4,5 kg
Korisnost ≈ 100 – 120 ml/m2 po sloju
Skladištenje ≈ 24 mjeseci

Dokumenti