Carboplus Sic

Carboplus Sic

Klinast disk abrazivne mreže silicij‑karbida uz kalibriranu frakturu spojen s obje strane. Neprekidna proizvodnja novih i sve oštrijih abrazivnih šiljaka tokom rada čuva oštrinu minerala do njegovog potpunog korištenja, garantujući savršeno izbrušene podove.
Finoća 80 ‑ 100 za pripremu drveta prije i nakon kitanja
Finoća 120‑150‑180 za pripremu drveta prije bojenja i brušenja između dva sloja premaza
Finoća 220 za brušenje između dva sloja premaza.
  • Može se preokrenuti i koristiti s obje strane
  • Idealni za brušenje kako prije bojenja tako i između dva sloja premaza
Paket Ø 407 mm ‑ 10 kom.