Bioscud Primer

Bioscud Primer

Dokumenti idi na dokumente
Jednokomponentni katalizator prianjanja na bazi rastvarača za pripremu neupijajućih ili slabo upijajućih te veoma kompaktnih podloga prije nanošenja proizvoda Bioscud, Bioscud BT i Bioscud Fiber.
Bioscud Primer je namijenjen za stare predformirane bitumenske ljepenke, keramičke i kamene podove, beton i drvo. Osigurava odlične vrijednosti prianjanja sistema za hidroizolaciju.
  • Specifično za bitumenske ljepenke, beton i drvo
  • Obojeno zbog prepoznavanja tokom nanošenja
Paket kanister 4 ℓ
Korisnost na beton ≈ 200 – 300 ml/m2
na stare predformirane bitumenske plašteve ≈ 50 – 100 ml/m2
na brušeno drvo ≈ 250 ml/m2
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti