Bioscud Fiber

Bioscud Fiber

Dokumenti idi na dokumente
Hidroizolacijsko sredstvo za zaštitu od kiše, ojačano vlaknima, za krovove, bitumenske ljepenke i vanjske prohodne površine, elastično, otporno na UV zrake, vremenske uslove i lokvice vode, idealno za GreenBuilding.
Bioscud Fiber ostvaruje dekorativnu hidroizolaciju ojačanu vlaknima visoke refleksije (Cool Roof bijela boja) čak i na starim preformiranim bitumenskim ljepenkama, prilagođavajući se bilo kojoj geometriji. Certifikat za enkapsulaciju ploča od staklenih vlakana i cementa‑azbesta.
  • Vodootporan proizvod koji štiti od kiše, ojačan vlaknima i po kom se može hodati
  • Ojačana PAN vlaknima otpornim na starenje i fizičko‑hemijske agense
  • Certifikovana zaštitna dekoracija Cool Roof
Paket kanister 20 kg ‑ 5 kg ‑ 1 kg
Korisnost ≈ 2 kg/m2
Skladištenje ≈ 18 mjeseci

Dokumenti