Bioscud BT

Bioscud BT

Dokumenti idi na dokumente
Bitumenska zaštita od kiše, tiksotropna, za hidroizolaciju krovova, bitumenskih ljepenki i betonskih proizvoda; elastomerna, otporna na UV zrake, vremenske uslove i lokvice vode, idealno za GreenBuilding.
Bioscud BT je namijenjen za hidroizolaciju pokrova, konstrukcija, betonskih proizvoda i za funkcionalnu obnovu starih prethodno oblikovanih bitumenskih ljepenki, bez plamena, omogućavajući brze i sigurne zahvate na svim podlogama, pa i velikih dimenzija.
  • Ponovno uspostavlja vodonepropusnost starih pokrivača od bitumenskih ljepenki
  • Elastobitumensko visokog stepena elastičnosti
Paket kanister 16 kg ‑ 4 ‑ 1 kg
Korisnost ≈ 2 kg/m2
Skladištenje ≈ 18 mjeseci

Dokumenti