Bioflex S1

Bioflex S1

Bioflex S1
Dokumenti idi na dokumente
Mineralno ljepilo sa sposobnošću deformacije i vrlo visokim sadržajem prirodnih aditiva za visoka svojstva lijepljenja, bez vertikalnog proklizavanja i s dugim vremenom podešavanja, porculanskog gresa, keramike i prirodnog kamena. Eko‑kompatibilno.
  • Sa izuzetno niskim sadržajem hlapivih organskih spojeva (HOS)
  • Sa organskim solima
  • Sa čistim mineralnim inertnim materijalom
Paket Vreća 25 kg
Korisnost Sivo (omjer smjese 28%) ≈ 1,25 kg/m2 po mm debljine
Belo Shock (omjer smjese 33,6%) ≈ 1,25 kg / m2 po mm debljine
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti