Aquastop Flex

Aquastop Flex

Dokumenti idi na dokumente
Certifikovana mineralna membrana, eko‑kompatibilna, antialkalna i otporna na hlor za fleksibilnu hidroizolaciju visoke otpornosti i dugotrajnosti za podloge prije polaganja sa ljepilima, idealna za GreenBuilding.
Aquastop Flex osigurava hidroizolaciju balkona, terasa, bazena i tuševa prije polaganja keramičkih pločica i kod naknadnog polaganja izbjegavajući velika demoliranja.
  • Reciklira se kao mineralni pijesak izbjegavajući pritom trošak zbrinjavanja otpada i bez uticaja na okolinu
  • Izuzetno nisko ispuštanje hlapivih organskih supstanci
Paket Komponenta A vreća 24 kg / Komponenta B kanister 8 kg
Korisnost ≈ 1,6 kg/m2 po mm osušene debljine
Skladištenje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti