Fugabella Color

Proizvod Resina-cemento (smola-cement) za završnu obradu keramičkih pločica, mozaika i prirodnog kamena

Proizvod Resina-cemento je hibridna tehnologija koju je kreirala kompanija Kerakoll kako bi u dekorativnoj završnoj obradi površina zadovoljila potreba za kombinovanjem performansi bliskih standardima epoksidnih punila sa lakoćom primene najboljih cementnih punila.

Hibridna tehnologija za visokokvalitetnu estetiku

Tehnologija proizvoda Resina-cemento je dizajnirana da garantuje ujednačenost boje i trajnost.

Pedeset nijansi proizvoda Fugabella Color daje finu završnu obradu, dobijenu upotrebom čistog kalcijum karbonata.

Formulacija ne sadrži cement Portland, supstance koja uzrokuje česte estetske nedostatke u izbjeljivanju fuga.

Specijalni pigmenti koji se koriste daju intenzitet i homogenost bojama, omogućavajući dobijanje niza nijansi koje su nedostižne kod običnog cementa Portland.

Homogenost i otpornost za vrhunske tehničke performanse

Hibridna matrica proizvoda Fugabella Color razvijena je polazeći od odabranih sirovina, koje omogućavaju postizanje niske propusnosti i smanjene performanse upijanja vode, potpuno eliminirajući rizik od stvaranja soli i eflorescencije rastvornih soli i smanjujući mogućnost mrljanja fuga.

Određeni sistem vezivanja savršeno se integrira sa izuzetno čistim inertnim dijelom, garantirajući vrhunsku otpornost na habanje i potpunu homogenost i dugoročnu stabilnost boje.

Pametna tehnologija za ekstremnu lakoću primjene

Proizvod Fugabella Color ima meku i plastičnu konzistenciju, sa izgledom tiksotropnog gela, koji garantuje odličnu obradivost u širokom rasponu temperatura i uslova okoline.

Zahvaljujući hibridnoj tehnologiji proizvoda Resina-cemento, smjesa je podložna kontrolisanom zgušnjavanju, što olakšava potpuno popunjavanje fuge i naknadno pranje, bez izazivanja djelomičnog pražnjenja.

Dekorativni proizvod Resina-cemento u 50 suvremenih boja za fugiranje keramičkih pločica, mozaika i prirodnog kamena

Dekorativni proizvod Resina-cemento u 50 suvremenih boja za fugiranje keramičkih pločica, mozaika i prirodnog kamena

Idite na listu proizvoda